thiet ke web
Thiet ke web

Tìm hiểu xem CEO là gì?

Tìm hiểu khái niệm CEO là gì? Vai trò và tầm quan trọng thực sự của CEO trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi công ty

Tìm hiểu khái niệm CEO là gì?

CEO là viết tắt của cụm từ “chief executive officer”nghĩa là giám đốc điều hành. Đối với một số quốc gia khác nhau trên thế giới, CEO cũng thường là cụm từ để chỉ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị. Hai chức danh chủ tịch và tổng giám đốc vừa có sự tách biệt tương đối nhưng bên cạnh đó vẫn có những sự liên quan, ràng buộc với nhau trong hoạt động quản lý công ty.Vậy, ý nghĩa thực sự của CEO là gì?

ceo-la-gi-1
CEO là gì?

CEO là gì và vai trò của CEO trong văn hóa kinh doanh

Trong văn hóa kinh doanh ở nhiều quốc gia châu Âu, mỗi công ty thường có hai ban lãnh đạo riêng biệt, một phụ trách công việc kinh doanh của công ty và một giám sát, phụ trách việc quyết định các chính sách có ý nghĩa định hướng cho công ty. Tổng giám đốc sẽ là người phụ trách công việc kinh doanh còn chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đóng vai trò giám sát. Cơ cấu tổ chức và hoạt động như vậy tạo ra sự độc lập giữa việc điều hành và công tác giám sát, đồng thời tạo ra một ranh giới rõ ràng về quyền lực trong công ty. Ranh giới quyền lực trên chính là điều kiện để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến xung đột về lợi ích cùng với đó là hạn chế đến mức tối đa việc quyền lực được tập trung quá nhiều vào một cá nhân. Chính vì vậy, trong văn hóa kinh doanh của các quốc gia này, một cơ cấu song hành về quyền lực luôn luôn được chú trọng xây dựng trong hoạt động kiểm soát công ty.

Ngoài ra, cũng tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà công ty hoạt động, việc xây dựng cơ cấu tổ chức của mỗi công ty, đề ra những chức vụ chuyên môn khác nhau có thể được đặt ra, và người nắm vai trò chỉ đạo thường là tổng giám đốc như: giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, giám đốc công nghệ thông tin, giám đốc marketing,…

CEO đóng vai trò quan trọng trong mỗi công ty
CEO đóng vai trò quan trọng trong mỗi công ty

Cho đến thời điểm hiện tại, người ta chưa thể nào đưa ra được bất cứ một thước đo cụ thể để đánh giá ý nghĩa và vai trò thực sự của CEO là gì?Tuy nhiên, có thể khái quát rằng CEO có thể là một cá nhân và không tùy thuộc vào trình độ học vấn thực sự của họ là cao hay thấp, nhưng với tư cách là một CEO họ có trách nhiệm, và phải có năng lực am hiểu rất nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến công ty, đến kinh doanh. Hằng ngày, hằng giờ, các CEO phải thường xuyên đối mặt và phải tìm ra giải pháp hiệu quả nhất nhằm giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến hoạt động của công ty.