thiet ke web
Thiet ke web

Các cách chia sẻ máy in qua mạng lan giữa 2 máy tính sử dụng hệ điều hành khác nhau

Bạn muốn chia sẻ máy in qua mạng lan và chia sẻ máy in cho 2 hoặc nhiều máy tính mà sử dụng các hệ điều hành khác nhau. Cùng đi tìm hiểu về các cách chia sẻ máy in qua mạng lan.

Có rất nhiều cách để bạn có thể chia sẻ máy in qua mạng lan. Việc chia sẻ máy in qua mạng lan sẽ giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng máy in qua mạng lan. Bài viết dưới đây sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về các cách chia sẻ máy in qua mạng lan giữa 2 máy tính sử dụng hệ điều hành khác nhau.

Việc chia sẻ máy in qua mạng lan giữa 2 máy tính sử dụng hệ điều hành khác nhau rất đơn giản:

Đối với việc cài đặt cho máy tính sử dụng Windows 7:

Các bước để cài đặt cho máy tính sử dụng Windows7 là

Bước 1: bạn vào màn hình máy tính vào Start chọn Control Panel -> Devices and Printers.

Bước 2: chọn và Click chuột phải chọn Set as default printer: Mặc định là máy chính để in. Sau đó, bạn chọn tiếp Printer properties

Bước 3: chọn Sharing. Các bạn nên tích vào Share this printer -> Chọn OK

Bước 4: cũng tại Control Panel -> Chọn Netword and Sharing Center

Bước 5: chọn Change advanced sharing settings

Bước 6: tích vào các lựa chọn như hình

Cài đặt cho máy tính sử dụng Windows XP:

Các bước để bạn cài đặt là:

Bước 1: Từ màn hình máy tính, chọn Start – >Settings -> Printers an Faxes

Bước 2: Chọn Add a printer

Bước 3: Chọn Next

Bước 4: Các bạn đánh dấu vào ô A network printer, or a printer attached to another computer. Sau đó bạn chọn Next

Bước 5: Bạn chọn Browse for a printer ->Next

Bước 6: Lựa chọn đúng tên máy in và chọn Next

Bước 7: Chọn Yes – >Next

Bài viết trên đây đã giới thiệu tới các bạn các cách chia sẻ máy in qua mạng lan, đặc biệt là cách cài đặt giữa 2 máy tính sử dụng hệ điều hành khác nhau.

Hy vọng rằng với các bước chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có các cách chia sẻ máy in qua mạng lan